2D UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ

2d uygulama projesi

2D uygulama projesi, mimari projelerin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan ve inşa aşamasındaki tüm detayları barındıran teknik bir projedir.

Uygulama projesi çizimlerinde kalem kalınlıklarından malzeme taramalarına kadar uygulanacak tüm ince detaylar çok büyük önem taşır. Bu ince detaylarda oluşacak hatalar inşaatta çalışan kişilere yanlış aktarılacağı için, şantiye şefi tarafından denetlenmezse ortaya internette sıklıkla görmüş olduğunuz trajikomik mimari sonuçlar ortaya çıkabilir.

2D Mimarlık – 2D UYGULAMA PROJESİ

Mimarlığı 2D Mimarlık ve 3D Mimarlık olarak ayırmak eskiden kalma ve aslında mimarlıktaki tasarım sürecinin bir bütün olduğunu ele alınca oldukça yanlış bir durumdur. Bana göre bir mimari proje, uygulama projesi detayları, 3D modelleme ve cephe tasarımı ve mimari görselleştirme çalışmaları olarak bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Bu süreçte her aşamadaki çalışmayı farklı bir mimar veya tasarımcı yaptığı zaman, projedeki bütünlük algısı zarar görmüş olur. Her ne kadar mimarinin ve tasarımın evrensel bir dili olsa da, her tasarımcının kendi ait bir tarzı ve dili vardır. Bu farklılıkların projede bir araya gelmesi çoğu zaman iyi ve doğru sonuçlar ortaya çıkartmayabilir.

2D Çizim Programları

2D çizim programları kategorisinde ilk sırayı şüphesizdir ki AutoCAD alır. Birçok farklı sektörde kullanılmasında rağmen AutoCAD mimari sektörde özellikle BIM modeli ortaya çıkmadan önce 2d uygulama projesi çizimlerinde fazlasıyla kullanılmıştır.

Mimari ofislerin büyük çoğunluğu hala BIM mantığına geçiş yapamadığı için, AutoCAD kullanmaya devam ediyorlar. Aslında burada iş yalnızca mimarlara değil projede görev alan diğer mühendislere de düşüyor. Onların da BIM modeli ile çalışan programlardan birinde çalışmalarını gerçekleştirmesi tasarım sürecini aslında çok daha hızlı hale getirebilir.

Süreç şu şekilde işler: Mimar, tasarımı yapar ve .dwg uzantısıyla projeyi inşaat mühendisine, makine mühendisine ve projede rol alana diğer kişilere gönderir. Sonrasında bu proje üzerinde her bir kişi kendi alanında düzenlemeler yapacağı için, bunları tekrar bir dosyada birleştirmek gerekecektir. Bu da büyük bir zaman kaybına yol açar.

Halbuki hepsi bir BIM programı (Revit, ArchiCAD…) üzerinde ortak olarak çalışsa hiçbir şekilde dosya transferi ve revize işlemleriyle uğraşmadan çok daha hızlı ve koordineli bir şekilde süreç yönetilebilir. Böylelikle hata payı da daha az olacaktır.

2D Çizim Örnekleri

İnşaat sektöründe fazlasıyla yapılan davranışlardan birisi de internet üzerinden 2D çizim örnekleri araştırması yaparak, sahip olunan araziye bu projeyi uyarlamak ve tasarım süreci geçirmeden bir yapı inşa etmektir.

Ülkemizdeki çoğu yapının birbirine benzeme sebeplerinden birisi budur ve bu da mimaride sıradanlık ve monotonluğu beraberinde getirir. Her bir projenin kendine ait bir bağlamı, bir çevresi vardır. Mimari tasarım süreçlerinde bunu göz ardı etmek, oraya ait olmayan bir sonuç ortaya çıkmasına sebep olur.

2D uygulama projesi sürecinde de tasarıma ait olan mimari çözümler sunmak, projenin çevresine ait olmasında yardımcı rol oynayabilir. Örneğin, Safrabolu’da yapılacak olan bir mimari projede, ahşap kullanımı ve geleneksel Safranbolu evlerinde büyük bir ustalıkla yapılmış ahşap birleştirme yöntemleri kullanılarak bağlama aidiyet sağlanabilir.

Bu nedenle, internet üzerinden bakılan örnekler ile yapılan projeler ‘’Bina’’ sıfatından öteye geçemez. Projenin bağlamı, çevresi ve kendine özgü detayları sürece dahil edildiği takdirde o bir ‘’Tasarım’’ haline gelir.